Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

!! U W   M E N I N G   S T E L L E N   W I J   O P   P R I J S !!

Vakantie en Snipperdagen
Schoolkinderen hebben van maandag tot en met vrijdag ongeveer 60 vrije dagen in het jaar. Deze dagen zijn opgedeeld in diverse vakanties. Wat nu als de scholen de mogelijkheid zouden hebben om de vakantieregeling los te laten en aan u en uw kinderen zelf de vrije dagen en vakanties laten bepalen met uitzondering van bijvoorbeeld kerstmis, Pasen, Pinksteren, Suikerfeest en studiedagen leerkrachten die als verplichte vrije dagen worden gekenmerkt. Het aantal aaneengesloten dagen mag niet langer duren dan vier weken. Natuurlijk moeten leerkrachten hier ook wat van kunnen vinden.

Leerling
Ouder
Leerkracht

MEE EENS
ONEENS

Stichting Veilig Onderwijs (SVO) is er op gericht om de sociale veiligheid in het onderwijs te bevorderen voor alle betrokkenen. Uw beleid kunnen wij voor uw school regelen.


Ondersteun Stichting Veilig Onderwijs financieel en het kost u niets...
[Lees meer...]

Ik mag met heel veel liefde zeggen dat ik sinds vandaag (woensdag 9 mei 2016) officieel de landelijke ambassadeur ben van non-profit organisatie  Stichting Veilig Onderwijs! NAAST mijn muziekcarrière zal ik deze stichting gaan bijstaan in hun missie; Het bevorderen van een veilig sociaal schoolklimaat op alle vlakken en bij alle betrokkenen, maar met als hoofdbelang het kind. De kinderen zijn onze toekomst en kinderen kunnen zoveel meer als we de omgeving om hun heen een beetje veiliger en fijner maken. Ik ga de stichting onder andere ondersteunen door promotionele werkzaamheden te verrichten en door scholen te bezoeken. Wil je mij in je klas?

Website           Facebook

ONZE VISIE

T.A.V. HET KIND:

Wij onderschrijven het motto "het kind heeft recht op veilig onderwijs", artikel 19 en 28 uit het rechten van het kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren (artikel 28).

T.A.V. LEERKRACHT:
Iedere leerkracht/docent heeft het recht om in een veilig schoolklimaat te werken. Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Immers, een goed werkklimaat, draagt bij aan een veilig schoolklimaat.

ONZE MISSIE

Het bevorderen van een veilig sociaal schoolklimaat en het voorkomen van ongehoord gedrag w.o. pestgedrag door alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolbestuurders, niet –onderwijzend personeel, dan wel ondersteunend personeel en allen die direct of indirect bij de school betrokken zijn. Dit alles in het belang van het kind en het onderwijs. Om onze missie te volbrengen bevorderen we de samenwerking tussen alle hierboven genoemde betrokkenen. Dit doen wij door de betrokken partijen bewust te maken van gedrag. Wij bieden "de handvatten" om de sociale veiligheid op school te vergroten. Met onze handvatten voldoet iedere school aan de wet "Sociale Veiligheid op school".

T O O L B O X  

Uw beleid kunnen wij voor u regelen.


Onze werkzaamheden zijn er op gericht om de sociale veiligheid in het onderwijs te bevorderen voor alle betrokkenen. Wij denken met u mee en passen uw sociale schoolbeleid voor u aan. Uw beleid is onze zorg!

Tools
Hoofdwerkzaamheden uit onze toolbox:
1.  Het up to date maken van uw school sociale veiligheidsbeleid met pestprotocol.
2.  Terugkerende evaluaties, het bijstellen en het verwerken van uw beleid, ca. drie per jaar en/of naar uw behoefte.
3.  Het geven van de cursus: "Beleid op de school t.a.v. de sociale veiligheid".
4.  Het geven van de cursus: "De Sociale veiligheidscoördinator"(anti-pestcoördinator).
Indien u een van deze vier stappen heeft doorlopen, ontvangt uw school van ons het bij behorende: "Veilig Sociaal Onderwijs" Vignet

Uiteraard hebben we ook aanvullende tools om het schoolklimaat veilig te houden of  te onderhouden.

Immers, uw school sociale veiligheidsbeleid is onze zorg!

Voor meer informatie mailt u naar directie@stichtingveiligonderwijs.nl

De NOT 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door

Onze T-shirts zijn gesponsord door:

Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2017 is de beurs in Nederland die gericht is op het onderwijs. Ook Stichting Veilig Onderwijs is op de NOT2017 aanwezig. U kunt bij ons terecht met uw vragen aan ons.  [LEES VERDER]

Onze uitgever
Click op afbeelding

Voor leerlingen is het mogelijk om materiaal te bestellen voor een
Spreekbeurt, Project en/of Werkstuk.

Meer informatie:

 
Zoeken
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu