Agenda SVO - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Agenda SVO

Over ons, SVO
Inmiddels is de NOT teneinde en iedereen zal daarover zijn gedachten hebben over wat hun ervaringen zijn geweest. Bij de volgende vergadering zullen we ongetwijfeld nog even terugkomen op de NOT2019.
Agenda voor de bijeenkomst d.d. zaterdag 17 november 2018, locatie
Chinees Restaurant New City,
 
Harmonieplein 31 te Maarssen,
Inloop vanaf 13:30 uur
Aanvang 14:00 uur.

 
 1. Welkom en mededelingen
  Wie doet de verslaglegging?
 2. Afmeldingen
  Kelly, Daniëlla, Marjolein, Audrey (bij het verzenden van deze agenda)
  Afscheid van Gert-Jan, Melvin, Rob, Miranda;
 3. Welkom en voorstellen
  Nieuwe teamleden Daniëlla, Anja, Audrey, Ina, MaryLane en Sandra, Martijn en…Voorstelrondje;
 4. Verslag d.d. 10 maart 2018
  Op- of aanmerkingen van dit verslag;
 5. Nieuws van de redactie magazine (Wim)
  Onze magazine is ons visitekaartje;
 6. Onze ambassadeurs
  Brian, Esther en Sandra.
  Wie zijn onze ambassadeurs, wat doen zij en wat zijn de doelen?
 7. Oproep Elevator pitch
  Op de oproep voor de elevator pitch, vanwege ons 10 jarig bestaan, zijn er twee inzendingen van één school geweest.
  Dit was naar aanleiding van ons tien jarig bestaan, maar is het de moeite waard om verder te gaan?
  Het heeft in ieder geval geleid tot de Award uitreiking 2018 Award uitreiking 2018 Het was een geslaagde uitreiking.
  Gerard en Ingrid zullen hier verder over vertellen;
 8. Wat is er gebeurt, en planning.
  • Om sponsors en donateurs te werven zijn we nog steeds op zoek naar sponsorwervers. Vacature is uitgezet;
  • We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwillige PR medewerker voor social Media. Vacature is uitgezet. Mochten jullie mensen weten, laat het me weten;
  • Bezetting voor het werkveld is er haast in alle provincies geregeld;
  • Telefoon team. Door het vertrek van Miranda en Gert-Jan is een nieuw kantoor/telefoonteam samengesteld. Acquisitie;
  • Momenteel is er dankzij het magazine animo voor onze diensten. We hebben nu met de Compaen te Zaandam, bassischool de Frissel te Veenwouden, Kon. Wilheminaschool   te Doetinchem een overeenkomst. Het wachten is op Tweemaster in Nigtevecht. Dit komt door ons magazine, telefonische contacten, en andere PR-zaken;
  • Els is nog met diverse scholen en besturen in gesprek.. Willem en Els zijn met het schoolbestuur in Zwolle, Vivente in gesprek geweest en de directeur zal onze dienstverlening met haar directieleden van de scholen bespreken;
  • SVO- Website, e-mailadressen en inloggegevens voor website;
  • Uitingen via de sociale medi

 9. Speack Up. Ton
  Bij gesprekken op scholen blijkt dat is hier animo voor.
  Het Product wordt uitgewerkt voor alle betrokken, dus ook voor ouders.
 10. Mascotte
  SVEN:
  Sinds oktober 2017 was SVEN in ons midden gekomen. Sven werd gesponsord door BEM, Rob Kleijer en uitgevoerd door Melvin, de echtgenoot van Gert-Jan.
  De eerste uitvoering was tijdens de vrijwilliger dag te Maarssenbroek. (Melvin).
  Doel was ook om de mascotte in te zetten tijdens de NOT.
  Echter, doordat Gert-Jan ons heeft verlaten, heeft BEM ons ook zonder enige reden verlaten, waardoor het zo is dat SVEN is weggelopen.
  Dat doen hondjes weleens😊.
  We denken dan ook om zelf een pak aan te schaften en hiervoor vrijwilligers te zoeken.
  Als dat lukt, gaan we ook op zoek naar iemand die knuffels en tekenverhalen kan maken.
 11. Maarssen On Ice.
  We hebben door de vier keer een wensboom bij Maarssen On Ice waar basisscholen van groep 5 en hoger gratis een uurtje mogen schaatsen.
  Doordat wij zelf ook ons laten zien als in de uitnodigingsbrief is er redelijk veel contacten met de scholen in onze eigen regio.
  Maar we willen dit ook voortzetten in andere regio’s.
  Verleden jaar ben ik zelf gaan kijken in Woerden en andere plaatsen in de buurt, maar dit sprak ons niet aan.
  Mochten er in jullie buurt een tijdelijke ijsbaan of ander evenement komen, waar scholen gratis aan kunnen deelnemen, laat het me weten zodat we hier contact mee kunnen opnemen om te zien of wij met onze PR-doeleinden aankunnen sluiten.
  In de bijlage treffen jullie de wenskaart aan.
  Scholen vinden dit echt leuk.
  Maarssen On Ice en hoe verder. Els
 12. NOT2019
  Zijn er mogelijkheden en wat voor mogelijkheden voor de NOT 2019?
  De NOT is van dinsdag 22 januari 2019 tot en met zaterdag 26 januari 2019, waaronder woensdagavond tot 20:30 uur.
  Willen wij de NOT2019 goed laten slagen om cliënten te werven is daarom is een goede PR-noodzakelijk.
  Els is naar de Kick-of geweest en heeft daar handvatten gekregen.
  Hierbij vinden jullie dan ook de hand-out van deze kick-off.
  Ook het werkveldteam kan zich presenteren tijdens de NOT2019.
  Er staan al enige publicaties op de portal van de NOT 2019 van SVO maar er kan altijd het nodige worden bijgeplaatst.
  Heb je ideeen, stuur ze naar me door.
  Voordat het gepubiceerd wordt, wil ik aan de redactie vragen of zij zich over de tekst willen buigen en willen verbeteren daar waar nodig is.
  PR
  De PR is ontzettend belangrijk, ook voor jullie zelf. Daarom heeft Wim iedereen gevraagd om zich voor te stellen in de presentatie voor het magazine. Indien dat nog niet is gebeurt, willen jullie dit alsnog aanleveren?
  Willen jullie jezelf, ook onze ambassadeurs, voorstellen in de film. Dat kan deze middag, zodat we deze op de website voor de NOT kunnen zetten. . Graag even opgeven wie dat zou willen en wie niet. Het gaat echt om PR doeleinden.

 13. Planning
  Volgende bijeenkomsten Werkveld
 14. Rondvraag en WTTK
 15. Pauze
  (foto en film moment)
 16. Sluiting

 
Terug naar de inhoud