Gebruikersvoorwaarden deze website - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Gebruikersvoorwaarden deze website

Over ons, SVO

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

  1. Stichting Veilig Onderwijs (SVO) heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site en geeft 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site.
  2. SVO is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website.
  3. In geen enkel geval zal SVO aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site.
  4. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites, met uitzondering van DNB Groep B.V. en Stichting Fractal Productions die niet het eigendom zijn van SVO, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
  5. Deze sites hebben hun eigen gebruikersvoorwaarden. Om verder neutraliteit te behouden zetten wij verder geen verwijzingen of hyperlinks in naar andere partijen. Het verzoek om uw link te plaatsen zal door SVO niet worden gehonoreerd.
  6. De informatie en het logo van SVO die op deze site staan mogen niet vrij verspreid worden zonder toestemming van SVO. Alle vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan SVO daar schriftelijke toestemming heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt.
  7. Brieven en E-mail berichten die door SVO worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden.
  8. Brieven en E-mailberichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding.
  9. Brieven en E-mail berichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.©2018SVO

Terug naar de inhoud