Hulp aan slachtoffers pesten - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Hulp aan slachtoffers pesten

Informatie scholen > Pesten
 
Passief of provocerend gedrag:
Naar de gevolgen van pesten zijn er in 1987 zeven indicaties gedaan, waarvan passief gedrag of provocerend gedrag van belang zijn voor counsellors (Olweus, 1987). Hij voerde een longitudinaal (waarnemingen of metingen bij ieder individu op één aantal achtereenvolgende tijdstippen) onderzoek uit naar pesters en gepesten en kwam tot de volgende kenmerken van passieve zondebokken: ze voelen zich angstig en onzeker, zijn gevoelig en rustig, gaan huilen of trekken zich terug wanneer ze worden aangevallen, hebben een negatieve kijk op de situatie, ervaren zichzelf als stom en onaantrekkelijk, staan alleen, zijn niet agressief en plagen niet. De kenmerken van de provocerende zondebokken, het minst in aantal, zijn: ze reageren actief en op provocerende wijze, wanneer men hen aanvalt,
PestenFoto2
worden ze boos, vechten terug of proberen het ten minste, ze veroorzaken spanning en roepen irritatie op. Andere aangetoonde gevolgen zijn: faalangst, diep wantrouwen, depressie, automutilatie, eetstoornissen, posttraumatische stressstoornis en overwegingen of pogingen tot zelfdoding. In eerste instantie is hulp van een counsellor aan het slachtoffer van pesten, gewenst.

  • Olweus, D. (1987). Bully/victim problems among school children in Scandinavia. In: Myklebust, J.P., & Ommundsen, R. (Eds.). Psykologprofesjonen motar 2000. Oslo: Universitetsforlaget.
Terug naar de inhoud