Ministerie Opleiding Cultuur & Wetenschap - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Ministerie Opleiding Cultuur & Wetenschap

Scholen - Gemeenten
Onze note:
 
Wat scholen nog denken
Nog steeds horen wij van scholen dat zij denken dat zij verplicht zijn om een methode/training te gebruiken, en geen enkele methode/training kunnen vinden die passend is bij hun school. Tevens horen wij van scholen dat zij denken dat zij verplicht zijn om maximaal twee uur of minimaal 20 minuten per week te besteden aan een les tegen pesten.
Dit is een misvatting en deze misvatting maakt dat scholen zich te veel werk opleggen, wat niet nodig is.

Stichting Veilig Onderwijs ontzorgen u op een passende manier zodat u voldoet aan de wet.
Dat doen wij door met u een passend beleid op te stellen, te monitoren, te evalueren en indien nodig aan te passen.

Wij wensen dat u voor uw school op een passende manier aan een sociaal veilige school kunt werken.
Bericht van het ministerie van Onderwijs
Bij alle basisscholen in Nederland is in week 46 een brochure op de mat gevallen, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Leraren weten vaak niet goed wat de wet- en regelgeving precies voorschrijft, waardoor ze te veel papierwerk doen. Bovendien blijven hierover een aantal hardnekkige misverstanden bestaan. Met de handreiking ‘Ruimte in Regels’ kunnen leraren en scholen zelf checken wat er allemaal echt moet en wat er juist niet hoeft.

Werkdruk komt deels voort uit regeldruk.
De handreiking is één van de middelen om leraren te helpen die druk te verminderen. ‘We doen als ministerie en inspectie zoveel mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol voor scholen zelf’, aldus Slob. De brochure (rechts op deze pagina), die in overleg met leraren door het ministerie en de Inspectie voor het Onderwijs is gemaakt, kan de lerarenteams helpen om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk anders te organiseren. Er staan in de brochure concrete en veelgehoorde vragen en antwoorden, die herkenbaar zijn en kunnen inspireren om zaken wellicht anders aan te pakken.
 
Minder verplicht dan gedacht
Zo staat er bijvoorbeeld in de brochure dat groepsplannen niet verplicht zijn, scholen niet hoeven bij te houden hoeveel uur ze per week aan welk vak besteden en dat er geen vaste voorschriften zijn voor een lesvoorbereiding of een dagplanning. Kortom, leraren hebben ruimte hun eigen keuzes te maken.
De handreiking spoort scholen aan om samen slimme keuzes te maken als het gaat om wat er allemaal wordt geadministreerd en verantwoord. ‘Kijk daar samen kritisch naar. Want niemand is leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden’, zegt Slob.
 
Bron: OCW
<
>
Terug naar de inhoud