Missie Stichting Veilig Onderwijs - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Missie Stichting Veilig Onderwijs

Over ons, SVO
MeesterKinderen1
Scholen/kindcentra te ontzorgen en te laten voldoen aan de wet “Veiligheid op school” en we bevorderen de samenwerking tussen alle betrokkenen van de school/kindcentra.
SOCIAALVELIGHEIDSBELEID
Om scholen/kindcentrum te ontzorgen door het sociaalveiligheidsbeleid op maat op te stellen of een al bestaan incompleet beleid up to date maken.
We kunnen dit beleid monitoren om een goed beeld van de werkelijkheid van alledag te krijgen.
We evalueren de monitoring en, indien nodig, stellen wij het sociaalveiligheidsbeleid bij.
Hiermee toont de school/kindcentrum aan een veilige leer-, en leefomgeving te zijn en continu oog te hebben voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving in en rond de school/kindcentrum.
SOCIAALVEILIGHEIDSBELEID IN BALANS
We houden het sociaalveiligheidsbeleid levend en in balans en bevorderen het sociaal veilig schoolklimaat, door het voorkomen van ongewenst en pestgedrag door alle betrokkenen van de school, in het belang van het kind, de onderwijzenden en het onderwijs in het algemeen.
Terug naar de inhoud