Uw donaties en giften zijn altijd welkom - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Uw donaties en giften zijn altijd welkom

Ik wil jullie helpen
Donateur
Met structurele giften is ons werk verzekerd van een goede basis en het doen van onderzoeken. Je draagt op structurele manier bij aan het bestaan van Stichting Veilig Onderwijs en haar onderzoeken. Je helpt het onderwijs antwoorden te vinden op vraagstukken die nog openliggen, maar belangrijk zijn om het onderwijs sociaal veilig mogelijk te maken. Een belangrijke meerwaarde.

Gift
Met de giften die Veilig Onderwijs ontvangt kunnen meer onderzoeken doen, meer ouders en scholen helpen met de sociale veiligheid op maat. Elke euro draagt daar aan bij om het onderwijs sterker en sociaal veiliger te maken, zodat iedere leerling leert in een veilig schoolklimaat en iedere onderwijzer werkt in een veilig schoolklimaat.
 
De voordelen van donateur zijn:
We zijn ANBI, dus uw donatie en giften zijn aftrekbaar van de belasting. U helpt het onderwijs sociaal veilig te maken, doordat U bijdraagt aan noodzakelijk onderzoeken en aan een sociaal veilig onderwijsklimaat in het algemeen.

Rekeningnummer van SVO:
IBAN:  NL76 RABO 0135 3967 19
T.n.v.: Stichting Veilig Onderwijs
          MAARSSEN
KvK    : 30227884

Voor andere banken dient u zelf in te loggen.
Terug naar de inhoud