Visie Stichting Veilig Onderwijs - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Visie Stichting Veilig Onderwijs

Over ons, SVO
O N Z E   V I S I E :
T.B.V. ONDERWIJS
Wij benadrukken de menselijke waardigheid, waarin een ieder die onderwijs geeft en geniet moet uit kunnen gaan van de psychische ontwikkeling van de mens en dat er gewerkt wordt aan een uitvoerbaar levend sociaalveiligheidsbeleid.
T.B.V. OUDERS
Ouderbetrokkenheid is van groot belang om de samenwerking tussen school en ouders, in het belang van de leerling en het onderwijs, te bevorderen. Het moet voor ouders/verzorgers duidelijk zijn welk beleid de school voert en wat zij van de school, in het belang voor hun kind, kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht.
T.B.V. HET KIND
Ieder kind heeft recht op een sociaal veilig onderwijs.
De handhaving van de discipline moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren.
Hierbij benadrukken wij de menselijke waardigheden.
Ieder kind heeft recht dat onderwijzenden uitgaat van de psychische ontwikkeling van het kind.
T.B.V. ONDERWIJZENDEN
Ieder onderwijzenden heeft het recht om in een veilig schoolklimaat te werken.
Pesten en bejegening door ongewenst gedrag valt onder de psychosociale arbeidsbelasting.
Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.
Hierbij benadrukken wij de menselijke waardigheid, waarin de onderwijzenden ook mens mag zijn, echter ook een voorbeeldfunctie is voor de leerling. Een goed werkklimaat draagt bij aan een sociaal veilig onderwijsklimaat.
Terug naar de inhoud